top of page

4 ข้อที่พ่อค้า OTOP ต้องหยุดดู

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง ช่องทางการตลาดมีหลายทางที่ทำให้คู่แข่งเข้าถึงลูกค้าได้ หากเราไม่มีการปรับตัวและมองหาช่องทางต่างๆเหล่านั้น ศึกษาให้เข้าใจแล้วนำมาใช้ ซึ้งจะทำให้เราได้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง มีข้องมูลที่ถูกต้องก็จะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี

1. เลือกสิ่งที่ใช่ ถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเราเป็นใคร กลุ่มไหน อายุเท่าไหร่ ฐานะอย่างไร สนใจอะไร ช่วงนี้ มีเทรนด์ อะไรที่กำลังได้รับความนิยม เราควรมีข้อมูลเหล่านี้เพื่อตัดสิน ใจว่าเราจะขายอะไร ให้กับใครเหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่

2. ให้สิ่งที่ดี ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งทำให้พ่อค้าได้รับความไว้วางใจ เมื่อเราทราบความ ต้องการของลูกค้าแล้ว สินค้าที่นำมาขายก็ต้องเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ ตรง ตามที่โฆษณาไม่หลอกลวง ยัดไส้ หรือนำสินค้าคุณภาพต่ำมาขาย

3. มีเวลาที่เหมาะ ถูกที่ถูกเวลา ตรงกับลูกค้าต้องการ ก็จะทำให้สินค้านั้นขายได้ และขายดียิ่ง ขึ้นหากเรามีข้อมูลสิ่งต่างๆเหล่านิ้ เราก็จะสามารถนำสินค้าออกมาขายได้ตรง เวลากับลูกค้าต้องการได้อย่างเหมาะสมตรงเวลา

4. เคาะราคาที่ชอบ ปัจจุบันราคาเป็นตัวแปรหนึ่งในการขายสินค้า เพราะมีตัวเลือกหลากหลาย ทั้ง สินค้า และราคา ที่ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกได้ ดังนั้นการตั้งราคาควรดูให้เหมาะสม ตามคุณภาพ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่เป็นตัวแปร ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page