top of page
4. สื่อโฆษณา

สื่อโฆษณาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คนได้รับรู้ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ที่ไหน เมื่อไหร่ มีอะไรที่น่าสนใจจะบอก

และสื่อก็มีอยู่มากมายหลายแขนงที่ผู้จัดงานต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา สถานที่

เพราะแต่ละสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ต่างกัน เช่น วิทยุก็จะได้คนกลุ่มหนึ่ง  ทีวี ช่วงเวลาที่ออกอากาศ ปริมาณคนดูก็จะมีปัจจัยงบประมาณเกี่ยวข้อง  ป้ายติดได้บางแห่ง  รถแห่เข้าไปตามซอกซอยได้

5. ออแกไนเซอร์

ปัจจุบันมีออแกไนเซอร์เกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ก็ทำให้ผู้ที่ต้องการจัดงานได้มีตัวเลือกได้ตามต้องการ ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่มีประสบการณ์มากน้อยต่างกันไป รวมทั้งความชำนาญงานด้านการจัดงานแต่ละรูปแบบ แต่ละชนิดของงานด้วย งานออแกไนเซอร์ก็คืองานบริการ งานอำนวยความสะดวก ดำเนินการทุกอย่างตาม TOR กำหนด

ให้บรรลุ ตรงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ และพอใจ ในส่วนรูปแบบงานก็เป็นส่วนที่ผู้ว่าจ้างต้องเลือกจากออแกไนเซอร์ที่เชี่ยวชาญให้ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการเป็นสำคัญ

bottom of page