top of page

Covid 19 ทำให้เราเปลี่ยนจริงหรือ

Covid 19 ทำให้เราเปลี่ยนจริงหรือ

Covid 19 ได้เข้ามาทำลายเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมาก เกิดความเดือดร้อนไปสู่ผู้คนทุกกลุ่ม หลายคนแทบหมดกำลังใจว่าจะเอาชีวิตและครอบครัวดำเนินต่อไปอย่างไรถึงจะรอด แต่ก็อย่างเพิ่งหมดกำลังใจนะครับ ทุกครั้งที่ล้ม

หากเราพยายามลุกขึ้นมานั้นแสดงว่าเราไปต่อได้ ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ เพียงแต่เราพยามยามหาโอกาสให้เจอ

อย่าเพิ่งท้อ เมื่อไหร่ที่เราไม่ท้อเราจะพบโอกาสแน่นอน เราอย่ารอให้ covid ผ่านไปโดยที่เราไม่ทำอะไร เราต้องเตรียม

ความพร้อมในการเผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย เรามาดูว่าหลัง covid จะเกิดอะไรขึ้น

หลัง covid 19 ผ่านไปการใช้ชีวิตของผู้คนก็จะเปลี่ยนไป หรือที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า New Normal คือการใช้ชีวิตธรรมดาแบบใหม่ การใช้ชีวิตธรรมดาแบบใหม่มีอะไรบ้าง

พฤติกรรมเปลี่ยน การดำเนินชีวิตเราจะเปลี่ยนไปทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ความเชื่อใจกันจะน้อยลงเพราะเราต้องป้องกันตนเอง ป้องกันบุคคลอื่น การสัมผัสกันจะมีเท่าที่จำเป็น การทำ social distancing ต้องทำให้เป็นนิสัย

การตลาด คนจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ความมั่นคงทางการเงิน การขายสินค้าและการให้บริการต้องสร้างความมั่นใจในระยะยาว มีความรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดการที่เที่ยงตรงแม่นยำ คนต้องการหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ภาพลักษณ์จึงมีความสำคัญลดน้อยลง ให้ความสำคัญด้านออนไลน์มากขึ้น

การดำเนินชีวิตใหม่ เทคโนโลย่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ทักษะทางด้านเทคโนโลย่อยู่แล้ว จะสามารถทำงานอยู่ที่บ้าน work from home ซึ่งจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน เช่นการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร์ลี่ สั่งของแบบออนไลน์ เรียนหนังสือแบบออนไลน์

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งหลังจาก covid จากไป และจะมีพฤติกรรมแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย รวมทั้งตัวเราเองก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเช่นกัน


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page