top of page

มาเริ่มต้นเป็นพ่อค้า...น่าจะรวย

มาเริ่มต้นเป็นพ่อค้า....น่าจะรวย

ในภาวะที่เกิดวิกฤตเช่นนี้หลายคนตกงาน เลยอยากจะหาอาชีพทำ เพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว ขายของตลาดนัดดีไหม จะเตรียมตัวอย่างไร หรือเริ่มต้นจากจุดไหนดี

- เริ่มจากการสำรวจตัวเองว่าชอบการขายไหม มีใจรักด้านบริการไหม อยากขายกาแฟ แต่ไม่เคยคิดจะยิ้มให้ลูกค้าเลยเขาคงมาซื้อครั้งเดียวแล้วไม่มาอีก มีความอดทนกับความจุกจิกของลูกค้าได้ไหม ทนกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จะต้องพบ ปะทะสิ่งที่เข้ามาในแต่ละวัน รวมทั้งการยอมรับความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น

ในหลายๆด้าน

- มีความพร้อมด้านเงินทุนไหม ถ้าไม่มีพอจะทำอย่างไร หาที่ไหร ไปกู้ใคร เพราะต้องนำเงินมาซื้อสินค้า มาจ่ายค่าเช่า มาซื้ออุปกรณ์ ค่าอื่นๆ และเงินสำรองไว้หมุ่นเวียนช่วงเริ่มต้น เพราะช่วงแรกเปิดร้านอาจจะยังขายไม่ดีนัก หลากไม่มีทุนสำรองอาจสะดุดได้กลางครัน

- การเลือกสินค้ามาขาย เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ถ้าเป็นสิ่งที่ชอบ มีความสนใจ มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและการบริการจะทำสิ่งนั้นได้ดี สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้ ดูดีน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจ รวมทั้งการเลือกสินค้ามาขายต้องดูคู่แข่ง ไปศึกษาคู่ มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร เราจะได้ตั้งรับ รู้เขารู้เรา

รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

- มองหากลุ่มเป้าหมาย สินค้าเรากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร หรือเราจะขายให้ใคร ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ผู้สูงอายุ

เพราะเราต้องเอากลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ว่าเราจะใช้วิธีการขายอย่างไร ตกแต่งร้างอย่างจะดึงดูดได้หา

- ทำเลที่เหมาะ ก่อนตัดสินใจเลือกสถานที่ใดควรไปสำรวจสถานที่นั้งอย่างจริงจัง ให้รู้แน้รู้ลึกจริง รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า สภาพแวดล้อมต่างๆอย่างละเอียด เพื่อที่เราจะได้เตรียมแก้ปัญหาอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้น

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่รวบรวมและนำมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านที่เขามาอ่านนำไป


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page