top of page

ต้องรู้ใจลูกค้า

ในยุคที่โซเซี่ยลมีบทบาทและอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ กลุ่มผู้ประกอบการ Otop/SMEs ทั้งหลายต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพื่อให้กิจการของตนเองอยู่รอด ผู้ซื้อมีทางเลือกมากกว่าผู้ขาย การตัดสินใจซื้อมีทางเลือก มีข้อเปรียบเทียบราคาที่ไม่ยากเลย ไม่ต้องเดินทางไปสอบถามร้านโน้นร้านนี่ให้ลำบากอีกต่อไปแล้ว คลิกอากู๋คลิกเดียวก็ได้คำตอบ มีบริการส่งถึงบ้าน โปรโมชั่นเพียบ สะสมแต้ม แสนสะสะดวก แสนสบาย อะไรสารพัดที่เป็นตัวล่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น นี่คือการก้าวมาของเทคโนโลยี่ที่ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไป ใจร้อน ขี้งอน ขี้เกียจ อารมณ์รุ่นแรง โกธรง่าย หากเจ้าของธุรกิจไม่นิ่งพอก็อาจเกิดเรื่องรุ่นแรงใหญ่โตตามมาได้ง่าย ดังนั้นหากผู้ประกอบไม่เข้าใจความต้องของลูกค้าอย่างแท้จริงแล้วย่อมเป็นเรื่องที่ยากจะรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้

หัวใจของการขายอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้ใจลูกค้า เราต้องรู้ว่า เขาพูดอะไรกัน ทำอะไร คิดอะไร และ

รู้สึกอย่างไร สิ่งเหล่านี้คือข้อมูลเชิงลึกที่เราต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อเจาะใจลูกค้า ฉะนั้นการเรียนรู้ การเอาใจใส่ การให้บริการอย่างเต็มใจ รับฟังความคิดเห็น ตอบปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ก็จะช่วยให้สินค้าและการบริการของเราถูกใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page