ขอเชิญเที่ยวงาน วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยามรดกโลก  ภายในงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก  11-20 ธันวาคม 2563  ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชมกิจกรรมมากมายตลอดงาน
#วิถีเกษตรไทยวิถีอยุธยามรดกโลก