top of page

Backdrop Photo ฉากถ่ายภาพ ยอดฮิตในงานอีเว้นท์ 

ฉากถ่ายภาพงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า เป็นเทรนด์ยอดฮิต งานไหนๆก็ต้องมี ไว้สำหรับให้ผู้ที่ไปเที่ยวงานได้เซลฟี่ เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยดึงดูดคนไปเที่ยวงาน ในการจัดทำ Backdrop นั้น จะออกแบบไปตามรูปแบบของงาน ประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนการใช้ความคิด จินตนาการ ของผู้ออกแบบว่าจะดีไซน์ออกมาได้สวยแค่ไหน และสอดคล้องกับรูปแบบของงานได้มากน้อยเพียงใด อีกประการหนึ่งก็คือเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของงานด้วย  งาน

Backdrop เป็นงามฉาบฉวยใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งถ้าลงทุนในการทำมากก็น่าเสียดาย ฉะนั้นผู้จัดงานควรคำนึงถึงจุดนี้ด้วย ในการใช้งบประมาณ ถ้าใช้งบประมาณมากเกินไปก็จะดึงงบจากส่วนอื่นมาใช้ จนลืมความสำคัญในส่วนอื่นไปที่มีความสำคัญและจำเป็นกว่า  แต่ Backdrop ก็จำเป็นต้องมี

bottom of page